Hiện tại để thuận tiện cho các khách hàng ở các tỉnh thành phố khác ngoài TP. HCM, Nu Bird Nest đang mở rộng kinh doanh, cần hợp tác với các tổ chức/cá nhân có thể kinh doanh mặt hàng yến sào.

Với chính sách dễ dàng, không quá nặng về vốn, phù hợp với các cá nhân đang kinh doanh các mặt hàng liên quan đến thực khoẻ, sức phẩm và bất kỳ ai yêu thích kinh doanh.

NU BIRD NEST hiện đã có đại lý vui lòng liên hệ để biết thông tin: